De regio Den Haag bestaat uit 27 gemeenten. Met onder meer Den Haag, Leiden, Zoetermeer, Gouda en Alphen aan den Rijn is sprake van een sterk verstedelijkt gebied midden in de Randstad. Andere grote steden, zoals Rotterdam en Amsterdam en de mainports Schiphol en Rotterdamse Haven, liggen vlakbij. Daarnaast heeft de regio een groot groen hart met landbouw, tuinbouw, sierteelt en belangrijke mainports zoals de bloemenveilingen. Scheveningen Haven beschikt bovendien over een open verbinding met de Noordzee. De regio heeft een sterke logistieke infrastructuur én markt, met een nationale en internationale oriëntatie. Criminelen maken hier graag gebruik van. 

Binnen de RIEC-samenwerking is geïnvesteerd in het scherper krijgen van het beeld van de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit in de regio. De meest voorkomende thema’s uit de onderzoeken die binnen de RIEC-samenwerking zijn uitgevoerd zijn: drugscriminaliteit, mensenhandel en arbeidsuitbuiting, witwassen, bedrijventerreinen, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) en jonge aanwas. De regio Den Haag heeft deze thema’s geprioriteerd onder vier sporen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken.

Spoor 1: Coalitie tegen ondermijning: versterkte ondersteuning van de lokale aanpak;
Spoor 2: Versterkte financiële aanpak: follow the money, witwassen, vastgoed;
Spoor 3: Versterkte aanpak logistieke knooppunten en kwetsbare branches;
Spoor 4: Voorkomen jonge aanwas.

 

 

Documenten

triangle Algemeen

 • Documenttype: Flyer
Download

Openbare versie. Wat doet u bij signalen van mensenhandel?

 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 2
Download

Een voorbeeld brief van de gemeente Westland om aandacht te vragen voor ondermijnende criminaliteit in het buitengebied.

 • Documenttype: Brief
Download
 • Documenttype: Infographic
Download
 • Documenttype: Infographic
Download

Jaarplan en uitvoeringsagenda 2024 van het RIEC Den Haag

 • Auteur: RIEC Den Haag
 • Documenttype: Algemeen
Download
 • Documenttype: Algemeen
Download

Het Algemeen Veiligheidsbeeld Eenheid Den Haag 2023 schetst de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit, openbare orde en veiligheid. Het beeld is vervaardigd op basis van analyse van diverse (cijfermatige) politiebronnen, veiligheidsbeelden op specifieke onderwerpen, mediaberichten en extern (wetenschappelijk) onderzoek.

 • Auteur: Politie Eenheid Den Haag
 • Documenttype: Rapport
Download

Dit handboek bundelt alle beschikbare informatie over de integriteit van politieke ambtsdragers binnen de decentrale overheden. Het doel is om de decentrale overheden te ondersteunen bij het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aandacht voor het onderwerp en het integriteitsbewustzijn bij politieke ambtsdragers te vergroten.

 • Auteur: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Documenttype: Handboek
Download
 • Documenttype: Flyer
Download

Een inventarisatie van verschillende aanpakken om verhuur van panden voor criminele doeleinden tegen te gaan.

 • Auteur: Beke reeks
 • Documenttype: Rapport
Download
 • Documenttype: Flyer
Download