Boeren- en tuindersbedrijven zijn vanwege de ligging, het reguliere transport en de bedrijvigheid aantrekkelijk voor drugscriminelen. Boeren en tuinders lopen daardoor het risico benaderd te worden door criminelen om hun loods, stal, kas of schuur tegen betaling te verhuren. Uit onderzoek van het RIEC Den Haag van de afgelopen jaren blijkt dat drugscriminaliteit en arbeidsuitbuiting in het buitengebied ook in de regio Den Haag speelt. 1 op de 10 ondernemers is wel eens benaderd.

De RIEC-partners hebben daarom een gezamenlijke actieagenda opgesteld. Het is noodzakelijk om over de volle breedte een samenhangende aanpak vanuit één overheid te ontwikkelen. Een aanpak die niet zozeer succesvol is als er een bepaald aantal labs is opgerold, maar als boeren en tuinders weerbaar zijn en bereid zijn om ondermijnende criminaliteit te melden en de overheid hier opvolging aan geeft.

Documenten

triangle Algemeen

  • Auteur: Hiemstra & de Vries
  • Documenttype: Plan van aanpak
Download

Een flyer wat in het buitengebied kan worden afgegeven aan ondernemers. De flyer kan worden gedrukt door het RIEC met het logo van de organisatie waar je werkzaam bent.

  • Documenttype: Flyer
Download

Een voorbeeld brief van de gemeente Westland om aandacht te vragen voor ondermijnende criminaliteit in het buitengebied.

  • Documenttype: Brief
Download
  • Documenttype: Flyer
Download