Het RIEC bureau werkt vanuit het project Dealbreakers nauw samen met betrokken organisaties als gemeenten, Politie, OM en de Zorg- en Veligheidshuizen (ZVH's) aan het voorkomen van jonge aanwas.

Jongeren worden soms al op jonge leeftijd online, via vrienden of kennissen of op straat benaderd met de belofte snel veel geld te verdienen in ruil voor een illegaal klusje. De gevolgen van ‘het snelle geld’ kunnen ze vaak moeilijk overzien. Met name jongeren in kwetsbare posities zijn vatbaar voor de verleidingen van de straat, bijvoorbeeld als zij uitgevallen zijn op school of schulden hebben. Het is daarom van groot belang jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium en op verschillende leefgebieden de hulp te geven die zij nodig hebben.

Dealbreakers ondersteunt gemeenten
Dealbreakers, een initiatief van het RIEC Den Haag, heeft het doel te voorkomen dat jongeren betrokken raken bij (drugs)criminaliteit. Dealbreakers ondersteunt gemeenten in de gehele Politie Eenheid Den Haag bij het opzetten of verstevigen van een preventieve jeugdaanpak. Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking met scholen, jongerenwerk, politie, hulpverlening en andere relevante partners is daarin een cruciaal onderdeel. In april 2021 zijn de gemeenten Gouda, Delft, Leiden, Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg gestart met de pilot. Sinds 2023 kunnen alle gemeenten in de regio gebruik maken van het aanbod. Inmiddels is ongeveer de helft van de gemeenten bij Dealbreakers aangesloten. Elke gemeente die deelneemt wordt in de eerste drie maanden kosteloos op weg geholpen door een projectadviseur van het RIEC Den Haag.

Doorlopende leerlijn
Dealbreakers helpt gemeenten bij het opzetten van een duurzame samenwerking met scholen. Een onderdeel daarvan is het implementeren van de doorlopende leerlijn die door Dealbreakers is samengesteld. De leerlijn bestaat uit interventies waarmee jongeren bewust worden gemaakt van de risico’s van ‘het snelle geld’. Docenten en ouders leren hoe ze zorgelijke signalen herkennen en hoe ze kunnen handelen. Om mogelijk te maken dat signalen gedeeld worden met lokale partners én opvolging krijgen, ondersteunt het RIEC Den Haag ook bij het organiseren van een structureel jeugdoverleg waarbij in elk geval scholen, de gemeente, politie en jongerenwerk aanschuiven.

Platform voor jongeren, ouders, docenten en professionals
Home - Dealbreakers is het platform dat gaat over het voorkomen van (drugs)criminaliteit onder jongeren. De site biedt relevante en praktische informatie voor professionals, een handelingskader voor ouders en docenten, en inspiratie voor jongeren om voor een positieve toekomst te kiezen. Dealbreakers werkt samen met jongeren om er voor te zorgen dat de content zo goed mogelijk aansluit bij hun leefwereld. Bijvoorbeeld de podcastserie waarin de ervaringsdeskundige jongeren van Young Perspectives (YOPE) hun persoonlijke verhaal vertellen.

Meer weten over Dealbreakers?
Bekijk de website voor actuele informatie, inspiratie, een overzicht van interventies en downloads. Wilt u in contact komen met het team van Dealbreakers? We horen graag van u via dealbreakers@denhaag.nl   

Dealbreakers: voorkómen is beter dan vóórkomen 
Documenten

triangle Algemeen

In dit document leest u hoe Dealbreakers uw gemeente kan ondersteunen en wat hiervoor nodig is.

  • Auteur: RIEC Den Haag
  • Documenttype: Algemeen
Download

Een algemene flyer met informatie over het project Dealbreakers.

  • Auteur: RIEC Den Haag
  • Documenttype: Flyer
Download

Een flyer met informatie over de doorlopende leerlijn als onderdeel van het project Dealbreakers.

  • Auteur: RIEC Den Haag
  • Documenttype: Flyer
Download
  • Documenttype: Infographic
Download