Veiligheid en het daarbij zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving is een kerntaak van de overheid. Mensen willen en moeten zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving.

Een thema dat zowel landelijk, regionaal als op lokaal niveau in toenemende mate speelt, is de verbinding tussen zorg en veiligheid. Een groot aantal thema's kent immers zowel een veiligheids - als een zorgcomponent. Een van de onderwerpen onder zorg- en veiligheid waar het RSIV zich mee bezig houdt is maatschappelijk ongenoegen.