De Scheveningse zeehaven is een potentieel aantrekkelijke locatie voor het uitvoeren van criminele activiteiten. Onder meer door de ontsluiting naar de Noordzee, de economische functie van de haven en het beperkte toezicht.

De ambitie is daarom te komen tot een veilige en integere zeehaven, door middel van het zoveel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten. Op dit moment wordt door de RIEC-partners gewerkt aan een gezamenlijke actieagenda voor het gebied. De partners willen een integrale aanpak ontwikkelen, waarbij alle relevante publieke en waar mogelijk private partners in Scheveningen Haven worden betrokken. Preventie, repressie en investeringen in perspectief komen zo bij elkaar.

Documenten

triangle Algemeen

  • Documenttype: Infographic
Download