In de regio Den Haag zijn meer dan driehonderd bedrijventerreinen. Deze terreinen zijn wisselend in type bedrijvigheid en schaalgrootte. Bedrijventerreinen kunnen op verschillende manieren worden misbruikt door criminelen binnen hun criminele bedrijfsproces. Zo kan misbruik worden gemaakt van goedwillende ondernemers die onbewust criminaliteit faciliteren. Ook kunnen bedrijfsgebouwen en bestaande ketens bewust gebruikt worden voor bijvoorbeeld de vervaardiging, opslag en het transport van verdovende middelen.

Over veel bedrijventerreinen is nog weinig bekend, waardoor ze geschikt zijn om ‘onzichtbaar’ te opereren. Over andere bedrijventerreinen bestaan vermoedens of concrete signalen van ondermijnende criminaliteit. Samen met de RIEC-partners wordt een projectmatig aanpak ontwikkeld om het zicht op ondermijnende criminaliteit op bedrijventerreinen te vergroten en de aanpak ervan te verstevigen.

 

Documenten

triangle Algemeen

Een flyer voor ondernemers met de signalen van ondermijnende criminaliteit.

  • Documenttype: Flyer
Download
  • Documenttype: Flyer
Download