De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument en kan ingezet worden door bevoegde overheidsinstanties zoals gemeenten en provincies. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de bevoegde overheidsinstantie de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Op deze manier kan worden voorkomen dat de overheid ongewild en onbewust criminele activiteiten faciliteert en wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. 

RIEC-partners kunnen een beroep doen op de expertise van het RIEC en advies vragen over één of meerdere aspecten van de toepassing van de Wet Bibob. Het RIEC kan helpen met het opstellen van beleidsregels, ondersteunen met de interpretatie van de Bibob-informatie en de gemeente van advies voorzien. Om de mate van gevaar te bepalen, kan de overheidsinstantie een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB).

 

 

Documenten

triangle Algemeen

  • Documenttype: Algemeen
Download