Een weerbare overheid (h)erkent haar kwetsbaarheden in de volle breedte van de organisatie. Daarmee kan worden voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van dienstverlenende overheidstaken- en bevoegdheden. Medewerkers binnen de overheid moeten zich bewust zijn van kwetsbaarheden in algemene zin en specifiek in relatie tot ondermijnende criminaliteit. Door hen te trainen in het herkennen en erkennen van (mogelijke) signalen van ondermijning - specifiek vanuit de raakvlakken met het eigen werk - wordt toegewerkt naar een eigen informatiepositie. 

Daarnaast heeft een weerbare overheid haar beleid op orde. Integriteit vormt een belangrijke randvoorwaarde voor een weerbare overheid. Inwoners moeten kunnen vertrouwen dat de overheid integer met hun belangen omgaat. Om de weerbaarheid van het RIEC en haar partners blijvend te versterken, ondersteunt en versterkt het RIEC de gemeenten in de regio Den Haag. Op basis hiervan kan het RIEC gemeenten gericht ondersteunen. Denk hierbij aan het organiseren van bewustwordingsactiviteiten en beleidsmatige ondersteuning. 


 

Documenten

triangle Algemeen

Dit handboek bundelt alle beschikbare informatie over de integriteit van politieke ambtsdragers binnen de decentrale overheden. Het doel is om de decentrale overheden te ondersteunen bij het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aandacht voor het onderwerp en het integriteitsbewustzijn bij politieke ambtsdragers te vergroten.

  • Auteur: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Documenttype: Handboek
Download