Mensenhandel is een ernstig en complex misdrijf dat strafbaar is gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Onder mensenhandel wordt verstaan: het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te buiten. In het geval van minderjarigen is het element ‘dwang’ geen vereiste om mensenhandel aan te kunnen tonen. De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel.

Mensenhandel heeft verschillende verschijningsvormen:

 • Arbeidsuitbuiting
 • Seksuele uitbuiting
 • Criminele uitbuiting
 • Orgaanhandel

In het voorkomen en bestrijden van mensenhandel is een integrale ketenaanpak van belang. Binnen het RSIV werkt een ketenregisseur Mensenhandel samen met het RIEC, de diverse Zorg- en Veiligheidsorganisaties en de 27 gemeenten om mensenhandel aan te pakken. 

Documenten

triangle Algemeen

 • Documenttype: Algemeen
Download
 • Documenttype: Infographic
Download

Openbare versie. Wat doet u bij signalen van mensenhandel?

 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 2
Download
 • Auteur: Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Documenttype: Rapport
Download
 • Auteur: Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid
 • Documenttype: Rapport
Download
 • Auteur: Nationaal rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
 • Documenttype: Rapport
Download
 • Auteur: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
 • Documenttype: Rapport
Download