Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel. Arbeidsuitbuiting is het bewust werven, vervoeren, overbrengen en/of huisvesten van een persoon met gebruik van dwang, met als doel deze persoon uit te buiten. Daarnaast kijkt men naar de aard en duur van het uitgevoerde werk; de beperkingen voor het slachtoffer door het werk; en het economisch voordeel dat is behaald door de verdachte.

Ook in Nederland komen dwang, onderbetaling, misleiding en andere mensonterende omstandigheden op de werkvloer voor. Signalen van arbeidsuitbuiting zijn bijvoorbeeld: gevaarlijk en ongezond werk moeten doen; structureel lange werkdagen moeten maken; niet of te weinig betaald krijgen; niet kunnen beschikken over een eigen ID of paspoort; en hoge boetes of schuldenopbouw.

Het RIEC Den Haag geeft in een adviserende rol concrete handvatten aan gemeenten en andere partijen. Door onderzoek te doen naar het fenomeen en risico’s in kaart te brengen, ontstaat meer zicht op de problematiek en kunnen beleidsaanbevelingen worden gedaan. Ook werkt RIEC Den Haag mee aan voorlichtingscampagnes en zorgt het door het draaien van casuïstiek dat daders kunnen worden aangepakt met fiscale, bestuurlijke of strafrechtelijke interventies.

Documenten

triangle Algemeen

  • Documenttype: Algemeen
Download