Als lokale ondernemer ben je constant bezig met het laten groeien van je bedrijf. Maar wat als er een stille dreiging op de loer ligt die jouw inspanningen ondermijnt? Ondermijning is een groeiend probleem dat lokale ondernemers raakt en hun toekomst in gevaar brengt.

Ondermijning verwijst naar criminele activiteiten die plaatsvinden binnen legitieme bedrijven. Deze praktijken variëren van witwassen van geld tot drugshandel en mensenhandel. Het resultaat is niet alleen schade aan individuele ondernemingen, maar ook aan de algehele economie en veiligheid van een gemeenschap.
Het is essentieel dat lokale ondernemers zich bewust zijn van de risico's en gevaren die gepaard gaan met ondermijning. Door samen te werken met private en publieke partijen kunnen we onze krachten bundelen om deze bedreiging effectief aan te pakken. 

Platform Veilig Ondernemen (PVO) organiseert lokale bijeenkomsten waar ondernemers kunnen leren wat ondermijning precies inhoudt en hoe ze verdachte situaties kunnen herkennen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in een veilige omgeving waarin ondernemers ervaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren. 
Ondermijning is niet alleen een bedreiging voor individuele ondernemers, maar ook voor de gehele samenleving. Laten we samenwerken, ons bewust zijn van de risico's en actie ondernemen om onze bedrijven en gemeenschappen veiliger te maken.