RIEC

Nieuwsbericht

Nieuw strategisch beeld vastgoedcriminaliteit gepresenteerd in landelijke bijeenkomst

Op woensdag 31 januari leverde het @RIEC Den Haag een bijdrage aan een bijeenkomst van de Landelijke Fenomeentafel (LFT) Ondermijning in de vastgoedketen. Deze werd georganiseerd door het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC). Onder de aanwezigen waren burgemeesters, wethouders en strategisch vertegenwoordigers van publieke als private partijen.

Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over het nieuwe rapport ‘Strategisch beeld van ondermijning in de vastgoedketen’. Dit beeld is tot stand gekomen onder regie van de RIEC’s Noord- en Oost-Nederland en Den Haag en eerder ook de FIOD.

Het beeld zoomt in op twee verschijningsvormen van ondermijning in de vastgoedketen: malafide exploitatie van vastgoed en malafide speculatie op vastgoed. Het beeld geeft een breed overzicht en inzicht in die fenomenen en vormt daarmee een basis voor elke regio om hun aanpak van vastgoedcriminaliteit te versterken. Dat gaan we in de regio Den Haag ook zeker doen.

Meer weten?
Aangezien deze vorm van criminaliteit zich continu ontwikkelt, is het strategisch beeld een levend document dat continu wordt ge-update. U kunt de laatste versie hier (na inloggen) bekijken.