RSIV
RIEC

Nieuwsbericht

Signalenroutekaart mensenhandel voor gemeenten: wat doet u bij signalen van mensenhandel?

Mensenhandel is vaak onzichtbaar, en de slachtoffers ook. Door angst, schaamte of omdat zij zichzelf niet als slachtoffer zien, vragen zij vaak niet om hulp. Bovendien worden signalen van mensenhandel vaak niet opgemerkt. Bijvoorbeeld als u een vermoeden hebt dat er iets niet pluis is, maar er niets mee doet omdat u het niet zeker weet. Daarom is het belangrijk om stappen te ondernemen, óók als het slechts een vermoeden is.

Vangt u signalen op van mensenhandel? Op deze routekaart ziet u welke stappen u dan kunt zetten. Als er sprake is van een mogelijk identificeerbaar slachtoffer, gebruikt u de eerste routekaart. Als u een locatie weet waar vermoedelijk mensenhandel plaatsvindt, gebruikt u de tweede routekaart.

U kunt op allerlei manieren tijdens uw werk in aanraking komen met mensenhandel. Of u nu bij burgerzaken, handhaving & toezicht, WMO, het sociaal wijkteam of als jongerenwerker of leerplichtambtenaar werkt. U kunt het verschil maken. Door op te letten, naar uw onderbuikgevoel te luisteren en in gesprek te gaan.

Wilt u weten hoe u mensenhandel kunt herkennen? Neem dan eens een kijkje op www.kijkopmensenhandel.nl.