Nieuwsbericht

Kennismaken en kennis delen

Een Netwerkdag van RIEC Den Haag, een themamiddag over ‘Versterkte financiële aanpak’, studenten die meedenken over het bestrijden van drugscriminaliteit en een werkbezoek van nieuwe burgemeesters die meer leren over ondermijnende criminaliteit.

Zomaar een greep uit de vele bijeenkomsten waarin we als partners kennismaken en kennis delen.

Bekijk hier de verslagen:

Eerste themamiddag over ‘Versterkte financiële aanpak’

Hoe pak je het verdienmodel van criminelen aan? Het criminele bedrijfsproces is afhankelijk geldstromen en de facilitators die zich hiermee bezighouden. Hoe kunnen we nog meer integraal samenwerken om de (financiële) facilitators te verstoren en te doen stoppen. Daarover kwamen op donderdag 20 juni 60 medewerkers van diverse RIEC-partners uit de regio Den Haag bijeen, op de themamiddag Versterkte financiële aanpak.

Goederen-, informatie- en geldstromen

Tijdens deze themamiddag gaven diverse partners een presentatie over integraal samenwerken in de financiële aanpak. Zo legde Tanja Gulicher, programmanager van de Nationale Politie, uit hoe je inzicht in het criminele bedrijfsproces krijgt, door te kijken naar goederenstromen, informatiestromen en geldstromen. Geld is namelijk niet alleen het doel van de criminaliteit, maar ook het middel om criminele activiteiten uit te voeren. Crimineel geld zit verweven in de organisaties en mengt zich af en toe met de bovenwereld.

Vervolgens vertelden medewerkers van Justis, afdeling TRACK, welke producten zij maken en voor welke partners deze geschikt zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld op aanvraag een netwerktekening maken, in aanloop naar de opmaak van een signaal of in het BIBOB-traject van de gemeente. Zo komt vroegtijdig belangrijke informatie op tafel.

Harry Schuringa, Behandelfunctionaris bij Bureau Toezicht Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) van de Belastingdienst vertelde over de rol van dit bureau. Zij vertelden waar hun toezicht op gericht is en hoe zij onderzoek doen.
Het bureau is één van de toezichthouders op de Wwft en houdt toezicht op op- en verkopers, makelaars, taxateurs en domicilieverleners. Deze beroepsgroepen komen in casuïstiek regelmatig voor als mogelijke facilitators van criminelen. 

Als laatst waren Lisa Blokhuis en Kirsten Tsang van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan het woord. Zij richten zich binnen AFM op het bestrijden van crimineel gedrag in de financiële sector en houden onder meer toezicht op financiële dienstverleners en accountorganisaties. Vanaf eind dit jaar wordt daar toezicht op cryptodienstverleners aan toegevoegd. De AFM houdt voornamelijk toezicht op vergunningshouders en kan boetes en dwangsommen opleggen aan bedrijven in de financiële sector die de regels niet naleven. 

De sprekers deelnemers hadden veel belangstelling voor elkaars expertise en hadden direct ideeën hoe ze elkaar kunnen versterken. “Dat maakt een middag als deze een groot succes”, aldus een van de deelnemers.

 

 

Evenement Ondermijning Ontmaskerd

Op 4 juni organiseerde PVO samen met MKB Westland, Gemeente Westland en Weerbare Sierteeltsector een informatieavond over ondermijning in het World Horti Center.  

Zo'n 80 ondernemers bezochten het event, waarbij onder andere een ex-crimineel kwam vertellen hoe hij als ondernemer in de drugscriminaliteit terechtkwam en wat hij tijdens die jaren allemaal heeft meegemaakt. Op deze manier werd het toch wel abstracte begrip 'ondermijning' een stuk concreter.

Royal FloraHolland deelde zijn ervaringen en perspectief en er waren nog wat korte presentaties van politie en Meld Misdaad Anoniem. Burgemeester Bouke Arends opende de avond met een toespraak. 

Het publiek is zich na deze avond hopelijk iets meer bewust van wat er zich allemaal af kan spelen aan ondermijnende criminaliteit en waar ze verdachte signalen of onderbuikgevoelens kunnen melden.

 

Bureau Financieel Toezicht laat zien wat ze kan

Op 29 mei verzorgden Hanneke Meulenbroeks en Bert Jan Beneker van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een presentatie voor de casusregisseurs, expertgroep leden en casusleden van RIEC Den Haag, politie en Belastingdienst.

Op 29 mei verzorgden Hanneke Meulenbroeks en Bert Jan Beneker van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een presentatie voor de casusregisseurs, expertgroep leden en casusleden van RIEC Den Haag, politie en Belastingdienst.

Het Bureau Financieel Toezicht houdt integraal toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders. Daarnaast houden zij toezicht op de naleving van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Dat toezicht houden zijn bij notarissen, accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren en overige juridische beroepen. 

Deze sectoren komen ook voor in RIEC-casussen, veelal als facilitator van criminaliteit. De sprekers vertelden welke mogelijkheden het BFT heeft, zowel in repressie als preventie. 

Het was voor de deelnemers verhelderend hoe en wanneer een signaal uit een RIEC-casus gemeld kan worden bij het BFT. Het BFT kan dan meedenken in casuïstiek, expertise leveren en samenwerken binnen voor hen geldende kaders. Na afloop werd er direct zakengedaan.