Nieuwsbericht

Online hulpplatform 'Keerpunt' live!

Platform ter ondersteuning van slachtoffers van criminele uitbuiting


Op 20 februari 2024 ging het landelijke online hulpplatform Keerpunt live via www.keerpunt.chat. Keerpunt biedt ondersteuning aan slachtoffers van criminele uitbuiting en kwetsbare jongeren in de criminaliteit. Het platform is ontwikkeld door drie teams binnen expertisecentrum Fier: het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel, Spine en Chat met Fier. Het platform is een nieuwe stap in het vergroten van de veiligheid en bescherming van deze kwetsbare groepen. Het platform is ontworpen om laagdrempelige en veilige hulp te bieden en slachtoffers van criminele uitbuiting en kwetsbare jongeren in de criminaliteit een uitweg te bieden.

Het platform Keerpunt komt voort uit een uitgebreide haalbaarheidsstudie door Noord-Holland Samen Veilig (NH-SV) en het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Daaruit bleek een sterke noodzaak van een gespecialiseerd online hulpplatform dat zich richt op slachtoffers van criminele uitbuiting, wat betekent dat daders van criminaliteit ook vaak slachtoffer zijn en onder druk handelen. 

In de afgelopen twee jaar zijn de partijen bezig geweest met de ontwikkeling van het platform. In die periode zijn tientallen organisaties, professionals en natuurlijk jongeren zelf betrokken bij de opzet en inrichting van het platform.

Keerpunt wil niet alleen slachtoffers helpen, maar ook actief potentiële slachtoffers identificeren en hen naar het platform leiden. Het platform rust op drie pijlers: 

  1. Een anonieme hulplijn waar slachtoffers (en hun sociale omgeving) laagdrempelig en veilig kunnen chatten met de hulpverleners van ‘Chat met Fier’. Zij kunnen slachtoffers ondersteunen en indien mogelijk begeleiden naar regionale hulpverlening en/of opsporingsinstanties.
  2. Proactieve outreach, waarbij (potentiële) slachtoffers actief worden benaderd die zichzelf mogelijk nog niet als slachtoffers zien en hen naar het online platform bewegen.
  3. Een kennisportaal over criminele uitbuiting waar slachtoffers, hun naasten en professionals terecht kunnen voor informatie.

Nauwe samenwerking
Een goede overdracht van anonieme online hulp naar fysieke hulpverlening is van vitaal belang om de veiligheid van jongeren en hun families te waarborgen en verdere betrokkenheid bij criminele activiteiten te voorkomen. Daarom wordt nauw samengewerkt met verschillende belanghebbenden en instanties die zich dagelijks inzetten voor de doelgroep, met preventie, begeleiding en het bieden van toekomstperspectief.

Het platform zal verder worden verfijnd en verrijkt met handige tools voor de doelgroep, hun naasten en professionals in het werkveld.