Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Den Haag faciliteert en ondersteunt gemeenten en hun (veiligheids)partners bij het uitvoeren van verschillende projecten en het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van de publiek private samenwerking.

Cybercrime is een van de thema's waarop het PVO kan ondersteunen in de vorm van awarenessbijeenkomsten, cybertrainingen en webinars.

Documenten

triangle Algemeen

10 tips om ervoor te zorgen dat je organisatie digitaal veilig is.

  • Documenttype: Flyer
Download

7 tips om te starten met cybersecurity

  • Documenttype: Flyer
Download
  • Documenttype: Flyer
Download