Het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) is een netwerkorganisatie van 27 gemeenten in de eenheid Den Haag, het Openbaar Ministerie en de Politie. Het RSIV is actief op de thema’s uit het regionaal beleidsplan en ondersteunt gemeenten, de politie en het OM bij het realiseren van de regionale ambities en doelstellingen.

Op regionale thema’s organiseert het RISV bijvoorbeeld kennis- en netwerkbijeenkomsten en ontwikkelt het beleidsinstrumenten voor gemeenten. Daarnaast biedt het RISV een platform voor het delen van kennis over openbare orde en veiligheid.

Het RSIV werkt nauw samen met andere organisaties, zoals het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), het platform veilig ondernemen (PVO) en de Zorg- en Veiligheidshuizen Haaglanden en Hollands Midden.

Coalitie voor veiligheid 2023 – 2026

In 2022 heeft het regionaal bestuurlijk overleg (RBO) het regionaal beleidsplan ‘Coalitie voor veiligheid 2023 – 2026’ vastgesteld.

Daarin staan vijf thema’s centraal:

  1. Maatschappelijk ongenoegen
  2. Cybercrime & gedigitaliseerde criminaliteit
  3. Jeugd & veiligheid
  4. Zorg & veiligheid
  5. Ondermijning

Het RSIV richt zich vooral op de thema's maatschappelijk ongenoegen, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en zorg en veiligheid. 

 
 

Documenten

  • Documenttype: Algemeen
Download
  • Datum: 3 Apr 2024
  • Auteur: RSIV
  • Documenttype: Algemeen
Download