RIEC

Nieuwsbericht

Niet alle gemeenten voeren verplichte VOG-P screening uit. Handelingskader biedt hulp.

Gemeenten willen medewerkers op het gebied van openbare orde en veiligheid beter kunnen screenen. Dit is sinds 1 mei 2023 geregeld in de vernieuwde Regeling aanwijzing functies VOG-politiegegevens (VOG-P). Voor deze Verklaring Omtrent het Gedrag worden naast justitiële documentatie (strafblad) ook politiegegevens opgevraagd. Deze screening biedt hierdoor een completer beeld van de integriteit van de aanvrager en eventuele risico’s voor de uitoefening van zijn of haar functie.

 

Verplicht voor diverse gemeentelijke medewerkers
De VOG-P screening is verplicht voor álle buitengewoon opsporingsambtenaren en nieuwe gemeentelijke medewerkers binnen de domeinen openbare orde en veiligheid, Bibob, ondermijning, informatievoorziening en toezicht. Van hen wordt namelijk een hoge mate van integriteit verwacht. Bovendien hebben zij toegang tot gevoelige informatie bij de uitvoering van hun wettelijke taken. Zij werken immers op het terrein van openbare orde en veiligheid, handhaving van de rechtsorde of zijn zelf betrokken bij integriteitsbeoordelingen.

Werk aan de winkel
Veel gemeenten voeren deze wettelijke verplichting op dit moment nog niet uit. Er is dus werk aan de winkel. Het handelingskader helpt gemeenten de verplichte screening in te voeren en daarmee de weerbaarheid van hun organisatie te verhogen. Bovendien is de screening belangrijk voor het vertrouwen tussen overheidsorganisaties onderling.

Bekijk hier het handelingskader.