Nieuwsbericht

Crimelabs: studenten presenteren oplossingen om drugscriminaliteit te voorkomen

Jongeren en beleidsmakers kunnen samen het verschil maken!

Een buurthuis gerund voor én door jongeren, peer-educatie op middelbare scholen, een opvoedcoach voor elk gezin of een basisinkomen voor jongeren. Dit is een greep uit de oplossingen die 40 studenten van mboRijnland tijdens het project Crimelabs bedachten om drugscriminaliteit onder jongeren in Gouda te voorkomen. Zij pitchten hun ideeën op 27 maart aan de Goudse burgemeester Pieter Verhoeve, Els Tieman van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere geïnteresseerden.

Een buurthuis gerund voor én door jongeren, peer-educatie op middelbare scholen, een opvoedcoach voor elk gezin of een basisinkomen voor jongeren. Dit is een greep uit de oplossingen die 40 studenten van mboRijnland tijdens het project Crimelabs bedachten om drugscriminaliteit onder jongeren in Gouda te voorkomen. Zij pitchten hun ideeën op 27 maart aan de Goudse burgemeester Pieter Verhoeve, Els Tieman van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere geïnteresseerden.

Wat opviel is dat veel oplossingen van de studenten niet zijn gericht op repressie, maar juist op preventie, voorlichting en een fijnere omgeving om op te groeien. Voor Dealbreakers belangrijke input om verder mee aan te slag te gaan - samen met jongeren!

Het project Crimelabs Gouda werd georganiseerd door de Gemeente Gouda, het RIEC Den Haag, mboRijnland, Young Perspectives (YOPE) en Kennisland. Het is opgezet vanuit de overtuiging dat het belangrijk is om meer met jongeren samen te werken om effectief beleid te ontwikkelen die jeugdcriminaliteit moet voorkomen.