Het is criminele netwerken voornamelijk te doen om het financiële gewin. De criminele winsten zijn de basis om de machtspositie van deze netwerken in de bovenwereld te versterken. Bijvoorbeeld door de aankoop van vastgoed met crimineel verdiend geld of het sponsoren van de lokale voetbalvereniging. Verder is het financiële gewin en de verkregen status van grote invloed op jongeren die hierdoor een carrière in de drugscriminaliteit ambiëren: de zogenoemde jonge aanwas.

In de volle breedte wordt door het RIEC en haar partners verder ingezet op het integreren van de financiële aanpak in de aanpak tegen ondermijnen de criminaliteit. Alle activiteiten op dit gebied hebben als doel de financiële component te integreren in de brede aanpak en om de financiële kennis- en expertise te vergoten.